• Address: Källagårdens Frukt AB, Källagården, SE-273 50 Brösarp, Sweden • Phone: +46 (0)414-73 477 • E-mail: info@kallagarden.com

To the main page.
Accomodation at the farm.
The Källagården orchards, with apples, pears, black currents, cherries etc.
The animals at Källagården
Read about the almost 300-year-old history of Källagården.
Visit Källagården's farm shop!
Contact Källagården.
If you stayed at our farm you're welcome sign our guestbook.

 

Today's owner of Källagården, Jörgen, on the horse Skimlan.
Jörgen together with the dog Lizzi. The bronze age grave Ornahögen is seen in the background.
The movie ”The Apple War” is based on a true story, where Källagården's land was involved.


The history of Källagården

From 1721 to the 1800s

Four months before Sweden surrender Livonia, Estonia and Karelia to the Russian Empire the building of the farm Källagården is completed by Nels Månsson. More exactly on April 30th in 1721. The story of the half-timbered farm has a long history, even though it did not get its name Källagården (in English: the Spring farm) until 1949, by today’s owner’s parents, Yngve and Greta Andersson. A natural choice since water springs surrounds the farm and also supported the village with water through a pipe that was constructed in 1920. The spring water is also used to irrigate the orchards of apple and pear. The farm was originally erected next to Brösarps Gästgiveri (the village inn) in the central parts of the hamlet, but was moved to its current place during the great redistribution of land holdings in the mid 19th century.


From 1949 into the 2000s

An oil painting of Källagården from 1939 by G.C., a relative to the former farm owners Emil and Hilma Nilsson. The first apple trees were planted in 1949 on 12 acres of land. The apple varieties then were Astrakhan, Cox Orange, Cox Pomona, Ribstone, Boskop and James Grieve. Also pear was planted; Greve Moltke, Herzogin Elsa, Esperenseherre and Göteborgs Diamant, and several varieties of plum; Victoria, Green and Yellow Greengage, Hackman, Jeffersson and Mörrabeller. The plantations were a result of the shortage of vegetables and fruits during the World War II, which made the farms that could harvest very profitable and prosperous.

I början fick man vänta länge på skörd, cirka sex till åtta år, medan man byggde upp de glest planterade träden. På den tiden planterade man ungeför 240 träd per hektar, vilket är att jämföra med dagens snitt på mellan 2000-3000 träd per hektar. Senare, i mitten av 50-talet, skulle det emellertid visa sig att det blev en viss överproduktion. Man fick vänta länge på skörd. På Källagården fick man under tiden försöka försörja sig med hjälp av självhushåll av kor, grisar, höns, gäss, kalkoner, traditionella lantbruksgrödor, hallonodling och gröna bönor till Bongs konservfabriker. Samtidigt växte träden till sig och gav mer och mer skörd. Denna tog man omhand på gården, lagrade och packade den, för att slutligen sälja den i butiker runt om i Skåne. På sikt trängde frukten undan lantbruksdelen allteftersom fler äppelodlingar anlades och produktionen ökade succesivt och var i mitten av 70-talet uppe i cirka 350 ton per år.

An oil painting of Källagården from 1952 by Jörgens brother Jan-Gunnar Andersson. År 1978 valde man att koncentrera sig på själva odlandet och slopade den egna packeteringen och distributionen. I samma veva utökades succesivt odlingen av svarta vinbär till ungefär 24 hektar och man skördade som mest över 100 ton. En stor utökning av det enda hektar man haft sedan 1961. Vinbärsmarknaden har varit mycket dålig sedan 90-talets början och efter en avvaktande tid håller den nu på att avvecklas. Fruktodlingen, och i synnerhet äppledelen, har förändrats mycket genom tillköp av mark, röjning av de gamla odlingarna och plantering enligt modern teknik som svagväxande träd, tätare plantering och droppbevattning.I samband med avvecklandet av den egna lagringen, packetteringen och försäljning till butik, blev det en självklarhet att gå med i Förenade Frukt vilka erbjöd bra och moderna lagrings- och packetteringsmöjligheter. Idag omfattar fruktodlingen cirka 23 hektar äpple, 1 hektar päron, 2 hektar plommon och ett knappt hektar körsbär. Av äpplena är det Aroma och Ingrig-Marie som dominerar, vidare följt av Mutsu, eller som det nya namnet föreslår Vinterguld, Discovery (Rödnos), Summerred, samt de gamla populära sorterna Gravensteiner, Signe Tillisch, Katja, Kim och det sena vinteräpplet Gloster. De päronsorter som odlas på Källagården idag är Pierre Corneille, Charneu, Conferense och Alexander Lucas. Av plommon finns numera bara den senmognande Monark och den nya Jubileum. Odlingarna drivs idag av Jörgen Andersson.


The Apple War and The Brothers Lionheart

As Astrid Lindgren's book ”The Brothers Lionheart” was filmed they placed the location of the Cherry Valley in Källagården's orchards.Lite kuriosa kring Källagården kan sägas vara de långdragna marktvister man hade med Tomelilla Kommun på 70-talet. Kommunen ville då köpa stora delar av gården för att anlägga motell, stugby, golfbana, husvagnscamping, eluppvärmda fotbollsplaner, plastskidbacke m.m. Dessa vilda idéer gav Hasse Alfredsson och Tage Danielsson "Deutchneland"-idén till filmen "Äppelkriget" som spelades in i trakten.

När Astrid Lingdgrens bok "Bröderna Lejonhjärta" filmatiserades valde man att förlägga delar av "Nangiala" på Källagården. Man byggde då upp Ryttargården i östra delarna av odlingen som gränsar till Brösarps Backar med i odlingen med de gamla äppelträden som stod i blomm som bakgrund i Körsbärsdalen.

Follow Källagården on Facebook!   Läs denna hemsida på svenska!   View this homepage in English!

Källagården's previous owner, Emil Nilsson, together with today's owner, Jörgen, in 1949–50.Photo of a 1956 Cox Pomona apple tree on Källagården.Jörgen and Skimlan rolling the land.View from the bronze age grave Ornahögen.Aerial photo from 1950–51 overlooking Källagården.Aerial photo from 1966 overlooking Källagården.Aerial photo from the 1980s overlooking Källagården.

© Källagårdens Frukt AB & Fabian Rimfors     Print this page (choose horizontal layout) Print